Parengti projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Pastato - daržinės (unikalus daikto Nr. 5698-7009-2030) rekonstravimo keičiant pastato paskirtį iš sandėliavimo į pagalbinio ūkio - daržinė, pastato - veršidė (unikalus daikto Nr. 5698-7009-2041) rekonstravimo ir mėšlidės statybos, Beržų g. 30C, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., projektiniai pasiūlymai“.

Objekto (-ų) adresas (-i): Beržų g. 30C (ferma, mėšlidė) ir Beržų g. 30B (daržinė) Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav.,

Žemės sklypo kadastrinis adresas: Nr. 5670/0006:93 Vydmantų k. v.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“):

Mėsinių galvijų ferma (veršidė) – 7.18. kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita);

Daržinė – 7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui;

Mėšlidė – 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai [3.26] − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1, Klaipėda, tel. (846) 493322, el. paštas:  info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: O. M.

Atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: UAB „Kartografiniai projektai“, Klaipėdos skyrius, Gegužės g. 1, Klaipėda, tel. 8 46 493322. Projekto vadovas, architektas – Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. A409)

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1, Klaipėda, biuro patalpose darbo laiku nuo 8:00 val. iki 17:00 val. terminu nuo 2019-03-20 iki 2019-04-08. Tel.: 8 46 493322.

Viešas susirinkimas įvyks: UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1, Klaipėda (biuro patalpose), 2019-04-08, 17.10 val.

Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo raštu: UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1, Klaipėda, arba elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

 

 Projektiniai pasiūlymai