Parengti gyvenamojo namo, ūkinio pastato rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus gyvenamojo namo, ūkinio pastato rekonstravimo į du vieno buto blokuotus gyvenamuosius namus su prekybos paskirties patalpomis, malkinės griovimo, Birutės g. 13, Kretingoje, projekto projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Gyvenamojo namo, ūkinio pastato rekonstravimo į du vieno buto blokuotus gyvenamuosius namus su prekybos paskirties patalpomis, malkinės griovimo, Birutės g. 13, Kretingoje projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Kretingos m. sav., Kretingos m., Birutės g. 13, kadastrinis Nr: 5634/0008:86; sklypo plotas 0,082 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, Gyvenamosios teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (6.1.) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el.paštas: info [at] vrprojektai [dot] lt

Statytojas: fiziniai asmenys – D. P., D. P.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, darbo laiku 9.00 -12.00 val. ir 13.00 - 17.00 val. iki 2019-04-02. Tel.: 8-698-83701, el.paštas info [at] vrprojektai [dot] lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-04-02, 18.00 val. Birutės g. 13, Kretinga.

 

 Projektiniai pasiūlymai