Parengti vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato statybos projekto keitimo projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato, Nemuno g. 19, Kretingoje, statybos projekto keitimo (A laida) projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato, Nemuno g. 19, Kretingoje statybos projekto keitimo (A laida) projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Kretingos m. sav., Kretingos m., Nemuno g. 19, kadastrinis Nr: 5634/0004:349; sklypo plotas 0,1320 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, Gyvenamosios teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (6.1.), pagalbinio ūkio paskirties (7.17.) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el.paštas: info [at] vrprojektai [dot] lt

Statytojas: UAB „Bebrūnė“.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Bebrūnė“, Vytauto g. 141, Kretinga, darbo laiku 8.00 - 12.00 val ir 13.00 - 17.00 val bei UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2019-03-29. Tel.: 8-698-83701, el.paštas info [at] vrprojektai [dot] lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-03-29, 17.00 val. Nemuno g. 19, Kretinga.

 

 Projektiniai pasiūlymai