Parengta UAB „Kretingos turgus“ veiklos vystymo galimybių studija

Kovo 28 d. posėdžiausiančiai Kretingos rajono savivaldybės tarybai bus pristatyta UAB „Kretingos turgus“ veiklos vystymo galimybių studija. Šią studiją savivaldybės užsakymu parengė UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, siekiant optimizuoti biudžeto lėšomis finansuojamas įstaigas, identifikuoti problemas ir UAB „Kretingos turgus“ veiklos vystymo alternatyvų parinkimą.

Galimybių studija apima UAB „Kretingos turgus“ esamos padėties analizę, palyginimą su kitais panašią veiklą vykdančiais subjektais, Kretingos bendruomenės apklausą dėl Kretingos turgaus poreikio ir vietos, didžiausių matomų problemų, apsipirkimo įpročių, gyventojų pasiūlymų ir idėjų turgaus vystymui pristatymą. Joje – ir stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė, išskirtos UAB „Kretingos turgus“ veiklos vystymo alternatyvos, finansinis jų pagrindimas ir palyginimas, pateiktos išvados dėl bendrovės vystymo.

Pasak UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ direktoriaus Eimanto Galkevičiaus, Kretingos turgus neišsiskiria iš kitų panašaus dydžio miestų turgų, problemos yra labai panašios. Įmonės „Kretingos turgus“ organizacinė struktūra minimali, įsteigti 4 etatai būtiniausių veiklos funkcijų vykdymui, todėl optimizacijos galimybės nedidelės. Turimas ilgalaikis turtas pakankamai prastos būklės, tačiau išnaudojamas optimaliai. Iš prekybos vietų nuomos gaunamos pajamos labai nedidelės, o gaunamą pelną nulemia pajamos, surenkamos organizuojamų mugių metu.

Prekybos vietų skaičius pastarųjų trejų metų laikotarpiu nekito, nesikeitė ir visas turgavietės prekybinis plotas – 2.935 kv. m. Vienas iš šios turgaus išskirtinumų – žemės ūkio prekyvietės yra ne pačioje turgavietės teritorijoje, o Taikos g. Turgaus dienomis prekyba šioje gatvėje sukelia problemų gyventojams, gatvė tampa nepravažiuojama.

Siekiant sužinoti Kretingos bendruomenės nuomonę apie Kretingoje veikiantį turgų, ar jis yra reikalingas, išgirsti pasiūlymus ir naujas idėjas galimiems pokyčiams, rengiant studiją 2018 m. gruodžio 28 d. – 2019 m. sausio 30 d. laikotarpiu buvo organizuota elektroninė apklausa, kurioje dalyvavo 385 respondentai. Iš jų 68 proc. buvo gyvenantys Kretingos mieste, 26 proc. – Kretingos rajone. Apklausoje dalyvavo visų pagrindinių amžiaus grupių atstovai, aktyviausi buvo 36–45 m. (24 proc. visų dalyvavusių), 26–35 m. (23 proc.) ir 46–55 m. (22 proc.) amžiaus dalyviai.

Dauguma (37 proc.) respondentų turguje apsipirkinėja tik iki 1 karto per mėnesį, 21 proc. nurodė neapsipirkinėjantys turguje, 10 proc. – 4–5 kartus per mėnesį. Dažniau nei 5 kartus per mėnesį apsipirkinėja tik 6 proc. respondentų, beveik 3 proc. respondentų patys yra turgaus prekeiviai.

Vienas iš pagrindinių klausimų apklausoje buvo dėl turgaus poreikio Kretingos miestui. Dauguma respondentų į jį atsakė teigiamai (86 proc.). Į šį klausimą atsakiusiems neigiamai buvo pateiktas papildomas klausimas, kokias alternatyvas gyventojai matytų dabartinio turgaus vietoje. Turgaus vietoje dauguma atsakiusiųjų vis tiek norėtų turgaus veiklai artimų alternatyvų: smulkių maisto parduotuvėlių (25 proc.), kitų smulkaus verslo prekybos ir paslaugų atstovų patalpose (29 proc.). 22 proc. respondentų pasirinko kitą variantą, tarp pateiktų pasiūlymų buvo: tuščia aikštė; vaikų ir senjorų užimtumo ir/ar priežiūros paslaugų teikimo objektai; automobilių stovėjimo aikštelė; erdvė jaunimui su įvairiais treniruokliais ir laipynėmis.

Daugumai (67,5 proc.) respondentų dabartinė Kretingos turgaus vieta atrodo tinkama. Atsižvelgiant į tai, konsultantų teigimu, turgaus iškėlimo klausimas neturėtų būti svarstomas. Kad turgus būtų perkeltas į kitą vietą labiau norėtų Kretingos rajono gyventojai – galima daryti išvadą, kad tai susiję su privažiavimo prie turgaus patogumu. Miesto gyventojus tenkina dabartinė turgaus vieta.

83 proc. respondentų dabartinių 2 turgaus darbo dienų pakanka. Kai kurie siūlė, kad turgus dirbtų penktadieniais ir sekmadieniais.
Apklausoje dalyvavę gyventojai pateikė ir pasiūlymų bei idėjų, kaip tobulinti turgų. Dauguma susiję su turgaus infrastruktūros problemų šalinimu bei įvaizdžio keitimu į vakarietiško stiliaus muges. Studijoje įvardytos ir keletas kitų problemų, kurių išsprendimas šiek tiek pagerintų turgaus būklę: tai parkavimo vietų trūkumas, be to, prekiaujantiems turguje svarbios uždaros patalpos – tai jiems leistų prekybą vykdyti dažniau nei 2 kartus per savaitę.

UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ specialistai analizavo ir galimybes pertvarkyti Kretingos turgų, pateikė kelias galimų sprendimų alternatyvas: turgaus veiklos privatizavimo, prijungimo prie kitos Savivaldybės įmonės, turgaus likvidavimo, turgaus veiklos tęsimo nieko nekeičiant arba tęsiant turgaus veiklą atlikus tam tikrus pakeitimus.

UAB „Kretingos turgus“ perleidus privačiam investuotojui, pasak E. Galkevičiaus, gyventojų susidomėjimas šiek tiek padidėtų, bet tai truktų neilgai ir daug naudos nebūtų, nes finansinė kitų panašaus dydžio įmonių, valdančių turgavietes analizė rodo, kad turgaus veikla nėra didelę apyvartą generuojanti veikla. Turgavietės sunkiai konkuruoja su prekybos centrais dėl nuolaidų ir akcijų, todėl aukštos turgaus apyvartos ir geri investicijų grąžos rodikliai mažai tikėtini, manoma, kad investuotojas nebus linkęs skirti dideles lėšas modernizavimui.

Prijungimas prie kurios nors savivaldybės įmonės truputį sumažintų administracines įmonės valdymo sąnaudas. „Suprantama, turgaus likvidavimas būtų paprasčiausias būdas atsikratyti visomis problemomis, tik kaip į tai pažiūrėtų visuomenė. Prijungimas prie kitos įmonės iš esmės būtų tik finansavimo šaltinio pakeitimas. Kita stipri įmonė gali iš dalies finansuoti modernizavimo projektą, tačiau vis tiek būtų reikalingas papildomas šaltinis“, – sakė E. Galkevičius.

Turgaus likvidavimo alternatyva būtų naudinga tik bendruomenės mažumai, kuriai turgus atrodo nereikalingas ir kuri nori turgavietės vietoje alternatyvios veiklos objekto.

Savivaldybės meras Juozas Mažeika susitikime išsakė nuomonę, jog turgus turi atlikti savo funkciją ir suteikti žmonėms galimybę parduoti užaugintą produkciją ar kitas prekes. Kaip patrauklus variantas svarstyta alternatyva tęsti turgaus veiklą, po truputį pagal galimybes investuojant į turgaus infrastruktūrą.

Galimybių studijoje akcentuotas mugių organizavimo veiklos, kaip papildomo svarbaus pajamų šaltinio, tęsimas. Kadangi mugių organizavimo veikla pelninga, pageidaujama bendruomenės, be to pritraukia kokybiškesnės, unikalios, vietinių amatininkų produkcijos prekeivių, mugių skaičių tikslinga būtų didinti. Pasak UAB „Kretingos turgus“ direktoriaus Nerijaus Tertelio, šiuo metu mugės Kretingoje yra numatytos šešis kartus per metus, dažniausiai rengiamos įvairių švenčių progomis. Organizuojant jas dažniau ar apsisprendus didinti turgaus darbo dienų skaičių būtina atsižvelgti į aplinkinių rajonų turgus ir jų darbo laiką, nes nemažai Kretingos turgaus prekeivių kitomis dienomis prekiauja kitose aplinkinėse turgavietėse.

 

Informacinių technologijų skyrius