Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis

Informuojame, kad 2018 m. vidutinis Kretingos rajono savivaldybėje patiekto geriamojo vandens kiekis 1,99 kub. m / gyventojui per mėnesį, nustatytas pagal atsiskaitymo už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 redakcija.

 

UAB „Kretingos vandenys“ informacija