Skelbiamas siūlymų dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo priėmimas

Kretingos rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, pasižymėjusiems iškiliais darbais ir pasiekimais Kretingos rajono bendruomenei ūkio, verslo plėtros, sveikatos apsaugos, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir rėmimo, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, ilgalaikės visuomeninės veiklos ir kitose srityse, tai pat už kilnius poelgius bei Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje.

Siūlymą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti 1/3 Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių, Kretingos rajono savivaldybės administracijos padaliniai, bendruomenės, visuomeninės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Siūlymas asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą pateikiamas Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijai iki šių metų balandžio 1 d. (Savanorių g. 29A, Kretinga). Kartu su siūlymu turi būti pateikta išsami informacija apie siūlomą kandidatą: gyvenimo aprašymas, darbų ir nuopelnų aprašymas, asmens veiklą patvirtinantys dokumentai bei asmens dokumento kopija.

Išsamesnė informacija – www.kretinga.lt → Kultūra → Dokumentai → Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai.