Skelbiamas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšomis, finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).

Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Kretingos rajone.

Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (adresu Vilniaus g. 8, Kretinga LT-97108) iki 2019 m. kovo 12 d.

Programos turinys turi atitikti „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo“ nuostatas ir bent vieną iš programos turinio ir siekiamų rezultatų sąlygų:

  • mokymosi visą gyvenimą paslaugų Kretingos rajono savivaldybėje plėtra;
  • darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
  • asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
  • andragogų kompetencijų tobulinimas;
  • profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
  • asmens bendrosios kultūros ugdymas.

 

  Konkurso atrankos tvarkos aprašas

 

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Zebitienė tel. nr. (8 445) 72 026, elektroniniu paštu ausra [dot] zebitiene [at] kretinga [dot] lt