Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Rožyno g. Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-332, koregavimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.,

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. A1-39 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“.

Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti suplanuotos teritorijos žemės sklypą Nr. 1 (kadastro Nr. 5634/0006:63), esantį Rožyno g. 8, Kretingos m., į atskirus žemės sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. vasario 18 d. iki 2019 m. kovo 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. kovo 1 d.

PRIDEDAMA:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. A1-39 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“, 1 lapas.

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-154 „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų“ pakeitimo ir darbų programa, 3 lapai.