Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:314) Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-480, koregavimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.,

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. A1-114 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti suplanuotos teritorijos žemės sklypą Nr. 1 (kadastro Nr. 5660/0003:610) į du atskirus žemės sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. vasario 14 d. iki 2019 m. vasario 27 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. vasario 27 d.

PRIDEDAMA:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. A1-114 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, 1 lapas.

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, 3 lapai.