Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškos pagal šią KPP priemonę priimamos nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.

 Šiam KPP priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 25 000 000 Eur paramos lėšų.

Daugiau informacijos ir priemonės atrankos kriterijai pateikiami paskelbtame kvietime.