Parengtas detaliojo plano koregavimas

Informuojame visuomenę apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-419 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 5660/0003:403; 5660/0003:424; 5660/0003:127) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“ koregavimą.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-56-18-204

Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 5660/0003:403, Rūdaičių g. 20, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.; sklypo plotas – 0,7893 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53141, faks. (8 445) 52448, el. p. savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Bronius Žilinskas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kryžkelės projektai“, į.k. 300537220, Savanorių g. 24-8, Kretinga, tel. 8-600-25220, El. paštas: info [at] kryzkelesprojektai [dot] lt

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. A1-213 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-281 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: detaliuoju planu suformuotiems žemės sklypams Nr. 9,10,11, 12 pakeisti ribas bei plotus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-02-20 iki 2019-03-05 imtinai: Kretingos rajono savivaldybės tinklapyje www.kretinga.lt; planavimo organizatoriaus – Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga); plano rengėjo patalpose – UAB „Kryžkelės projektai“ Savanorių g. 24-8, Kretinga, tel. 8-600-25220, El. paštas: info [at] kryzkelesprojektai [dot] lt, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-56-18-204; Kretingos seniūnijos patalpose – Rotušės a. 1, LT-97140, Kretinga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys