Informacija asmenims, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti ir gyvenantiems savivaldybės socialiniuose būstuose

Primename, kad Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato pareigą asmenims, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus, t. y. laukiantiems socialinio būsto nuomos bei savivaldybės socialinio būsto nuomininkams pasibaigus kalendoriniams metams (iki gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka kasmet deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) (deklaracijos forma FR0001).

Turimą turtą (įskaitant gautas pajamas) už praėjusius kalendorinius metus privalo deklaruoti iki 2019 m. gegužės 1 d. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje Kretingos skyriuje (Vytauto g. 19, Kretinga, 3a.). Su savimi turėti pažymą apie gautas išmokas iš Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus.

Atkreiptinas dėmesys, kad šeimų ir asmenų kas mėnesį gaunamos socialinio pobūdžio pajamos: transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems; kompensacijos donorams; pagalbos pinigai; išmokos vaikui; globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas; būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos; tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas bei vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos – nėra vertinamos, nustatant teisę į socialinį būstą – tačiau nustatyta pareiga asmenims, gaunantiems tikslinės paskirties pajamas, kasmet iki einamųjų metų gegužės 1 d. Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui (J. K. Chodkevičiaus g. 10, 330 kab., Kretinga), pateikti užpildytą socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo priedą (skelbia www.kretinga.lt/socialinis-bustas), jame nurodant gautas tikslines pajamas, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas.

Vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 4 punktu, socialinio būsto nuomos sutartys su nuomininkais, nedeklaravusiais turto ir pajamų už kalendorinius metus Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, nutraukiamos.