Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-82, keitimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A1-71 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai:

1. Žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 5657/0002:763) padalinti į sklypus, daliai sklypų pakeisti paskirtį į kitą, nustatant du naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos ir sujungti su kitos paskirties žemės sklypais Nr. 3; 4; 5 (kadastro Nr. 5657/0002:632; 5657/0002:633; 5657/0002:630), nustatant juose tris naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos;

2. Kitos paskirties žemės sklypą Nr. 6 (kadastro Nr. 5657/0002:634) padalinti į sklypus ir sujungti su kitos paskirties žemės sklypais Nr. 1; 2; 3; 4; 5 (kadastro Nr. 5657/0002:50; 5657/0002:631; 5657/0002:632; 5657/0002:633; 5657/0002:630), nustatant juose du naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos;

3. 1 ir 2 papunkčiuose nurodytus pertvarkytus kitos paskirties žemės sklypus Nr. 3; 4; 5 (kadastro Nr. 5657/0002:632; 5657/0002:633; 5657/0002:630) sujungti į vieną žemės sklypą ir naujai padalinti į sklypus, nustatant tris naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos;

4. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. vasario 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. vasario 22 d.

PRIDEDAMA:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A1- 71 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, 1 lapas.

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, 4 lapai.