Parengti vieno buto gyvenamojo namo statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė‘‘ VII skyriaus nustatyta tvarka)

Parengti vieno buto gyvenamojo namo, P. Bizausko g.28, Kretinga, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Numatomo projektuoti statinio adresas: P. Bizausko g.28, Kretinga.

Žemės sklypo kadastrinis adresas:5634/0007:501 Kretingos m. k. v.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, gyvenamos teritorijos ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.1. gyvenamos paskirties(vieno buto) pastatai; (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Siekis“, Šventosios 56D, Kretinga, tel. 8 600 23776, el. paštas: dsantockis [at] gmail [dot] com

Statytojas: Egidijus Sakutis, tel. 8 673 95369, adresas: Laukų g.4, Kretinga.

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Dalius Santockis, atestato Nr.37830, galioja nuo 2017-12-15d. tel.8 600 23776, el. paštas: dsantockis [at] gmail [dot] com.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Šventosios 56D, Kretinga, UAB „Siekis“ biuro patalpose darbo laiku nuo 8:00 val. iki 17:00 val. terminu nuo 2019-02-11 iki 2019-02-26. tel.: 8 600 23776.

Viešas susirinkimas įvyks: Šventosios 56D, Kretinga (biuro patalpose), 2019-02-26, 17 val.

Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo:

- raštu: Šventosios 56D, Kretinga, UAB „Siekis“;

- elektroniniu paštu: dsantockis [at] gmail [dot] com.

 

 Projektiniai pasiūlymai