Aptarti kelių priežiūros rajone darbai

Sausio 10 dieną vykusiame susitikime tartasi dėl tolesnio Kretingos rajono savivaldybės, jos seniūnijų ir AB „Kelių priežiūra“ bendradarbiavimo. Nuo šių metų sausio 1 d. valstybės įmonė „Kelių priežiūra“ pertvarkyta į akcinę bendrovę ir yra atsakinga už magistralinių, krašto ir rajoninių kelių sniego valymą, barstymą, kelio ženklų įrengimą, atnaujinimą, griovių, sankasų tvarkymą, susidėvėjusių kelių dangų atnaujinimą, žvyrkelių greideriavimą, kelio juostoje esančių želdinių priežiūrą. Dalyvauja ir savivaldybių skelbiamuose viešuosiuose konkursuose prižiūrėti savivaldybėms priklausančius vietinės reikšmės kelius ir gatves.

Susitikime, kuriame dalyvavo ir seniūnijų seniūnai, aptarti ne tik valstybinės reikšmės kelių priežiūros tarnybos reorganizavimo klausimai, bet ir šiuo metu rajone vykdomi darbai.

„Žiemos tarnybai esame pasirengę, visa reikalinga technika dirba pagal poreikį, didelių nusiskundimų iš gyventojų nesulaukiame“, – tvirtino akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos vadovas Tomas Balčytis ir inžinierius Marius Pakalniškis. Tačiau savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas išsakė susirūpinimą dėl rajoninių kelių priežiūros – sniego valymo, barstymo kelio Kretinga-Raguviškiai ruože iki Budrių, ypač įkalnėje, kelio Kartena-Mikoliškiai įkalnėje Kartenos miestelyje, taip pat Kūlupėnų, Salantų, Imbarės, Darbėnų ir kitose seniūnijose esančių pavojingų ruožų, kuriems žiemai įsibėgėjant kelininkų skiriamas dėmesys turėtų būti didesnis, kiek įmanoma labiau gyventojams palengvinant vairavimo sąlygas.

AB „Kelių priežiūra“ atstovai priminė, kad keliai tvarkomi ir prižiūrimi pagal eismo intensyvumą ir svarbą: pirmiausiai valomi ir barstomi magistraliniai, krašto ir po to – rajoniniai keliai, kadangi nuo visų prižiūrimų kelių vienu metu nuvalyti sniegą ir juos pabarstyti nėra galimybių.

Susitikime išsakytas susirūpinimas ir dėl poreikio dažniau pasirūpinti kelkraščiais, autobusų stotelių priežiūros, aptartos įvairių kitų klausimų sprendimų galimybės.

 

Informacinių technologijų skyrius