Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0001:1) Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-223, keitimas.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.,

Planavimo iniciatorius: Bronius Degimas, Antanas Degimas.

Planavimo pagrindas: iniciatorių prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A1-1086 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai: sujungti kitos paskirties žemės sklypus Nr. 1 (kadastro Nr. 5640/0001:399) ir Nr. 2 (kadastro Nr. 5640/0001:400) į vieną žemės sklypą ir jį padalinti į sklypus, o esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. sausio 10 d. iki 2019 m. sausio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. sausio 23 d.

PRIDEDAMA:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A1-1086 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, 1 lapas.

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, 3 lapai.