Kviečiama Kūlupėnų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių sueiga

2019 m. sausio 10 d. 16.30 val. kviečiama Kūlupėnų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių sueiga. Sueigos vieta – Kūlupėnų seniūnijos administracija (Mokyklos g. 5, Kūlupėnų k.).

Numatoma sueigos darbotvarkė: dėl savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2019–2022 m. bei objektų, kurių darbai bus finansuojami iš LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų ir savivaldybės biudžeto lėšų, 2019 m. prioritetų sąrašo sudarymo.

Pranešėjas – Kūlupėnų seniūnijos specialistas ūkio reikalams Petras Kazlauskas.

Į sueigą kviečiami seniūnaitijų seniūnaičiai.