2019 metai

 2019 m. sausio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2 „Dėl žemės sklypo Klaipėdos g. 44, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-77 „Dėl paramos maisto produktais ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 2019 m. sausio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-24 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:283) Mėguvos g. 39, Kretingos m., Kretingos r., žemės naudojimo būdo keitimo“

 2019 m. sausio 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-28 „Dėl partnerių sąrašo sudarymo“

 2019 m. sausio 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-29 „Dėl žemės sklypo J. Pabrėžos g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-30 „Dėl teritorijos Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-47 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:639) Taikos g. 93A, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. sausio 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-48 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0004:491; 5634/0004:490; 5634/0004:1122) Tiekėjų g. 40, Tiekėjų g., Tiekėjų g. 40A, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-52 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklių patvirtinimo“

 2019 m. sausio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-53 „Dėl žemės sklypo Tiekėjų g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-65 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl darbo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS)“ pakeitimo“

 2019 m. sausio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-66 „Dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje“

 2019 m. sausio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-69 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 2019 m. sausio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-71 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 2019 m. sausio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-82 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos tikrinimo sąrašo ir grafiko tvirtinimo“

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-95 „Dėl žemės sklypo Palangos Juzės g. 25, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-96 „Dėl žemės sklypo Palangos g. 28C, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-97 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:283) Mėguvos g. 39, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-98 „Dėl gripo epidemijos pradžios paskelbimo Kretingos rajono savivaldybėje“

 2019 m. vasario 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-109 „Dėl žemės sklypo P. Kalendos g. 8, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. vasario 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-114 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 2019 m. vasario 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. A1-127 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ pripažinimo netekusiu galios“

 2019 m. vasario 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-131 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. A1-665 „Dėl daugiabučio namo, esančio M. Valančiaus g. 24A, Salantai, Salantų sen., Kretingos r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“

 2019 m. vasario 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-135 „Dėl žemės sklypo Žvainių g. 7, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. vasario 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-142 „Dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-156 „Dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-157 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-158 „Dėl gripo epidemijos pabaigos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybėje“

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-160 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:213) Palangos g. 68, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-162 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-154 „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų“ pakeitimo“

 2019 m. kovo 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-172 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. A1-138 „Dėl bendruomeninių organizacijų projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

 2019 m. kovo 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-182 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-549 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

 2019 m. kovo 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektams vykdyti tvirtinimo“

 2019 m. kovo 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-194 „Dėl žemės sklypo Krekenavos g. 15, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. kovo 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-195 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5604/0010:45) Miško g. 2, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., ir (kadastro nr. 5604/0010:422) Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. kovo 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-213 „Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 29, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-214 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0010:402) Vaineikių g. 34E, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-215 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5664/0001:121) Dariaus ir Girėno g. 18, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-216 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:38) Panevėžio g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-217 „Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 14, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-223 „Dėl žemės sklypo Birutės g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“


DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą
LibreOffice.