2019 metai

 2019 m. sausio 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2 „Dėl žemės sklypo Klaipėdos g. 44, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-7 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-77 „Dėl paramos maisto produktais ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 2019 m. sausio 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-24 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:283) Mėguvos g. 39, Kretingos m., Kretingos r., žemės naudojimo būdo keitimo“

 2019 m. sausio 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-28 „Dėl partnerių sąrašo sudarymo“

 2019 m. sausio 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-29 „Dėl žemės sklypo J. Pabrėžos g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 17 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-30 „Dėl teritorijos Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 24 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-47 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:639) Taikos g. 93A, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. sausio 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-48 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0004:491; 5634/0004:490; 5634/0004:1122) Tiekėjų g. 40, Tiekėjų g., Tiekėjų g. 40A, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-52 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklių patvirtinimo“

 2019 m. sausio 28 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-53 „Dėl žemės sklypo Tiekėjų g., Kretingos m., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. sausio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-65 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl darbo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS)“ pakeitimo“

 2019 m. sausio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-66 „Dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje“

 2019 m. sausio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-69 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 2019 m. sausio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-71 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 2019 m. sausio 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-82 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos tikrinimo sąrašo ir grafiko tvirtinimo“

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-95 „Dėl žemės sklypo Palangos Juzės g. 25, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-96 „Dėl žemės sklypo Palangos g. 28C, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-97 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:283) Mėguvos g. 39, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. vasario 6 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-98 „Dėl gripo epidemijos pradžios paskelbimo Kretingos rajono savivaldybėje“

 2019 m. vasario 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-109 „Dėl žemės sklypo P. Kalendos g. 8, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. vasario 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-114 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 2019 m. vasario 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. A1-127 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ pripažinimo netekusiu galios“

 2019 m. vasario 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-131 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. A1-665 „Dėl daugiabučio namo, esančio M. Valančiaus g. 24A, Salantai, Salantų sen., Kretingos r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“

 2019 m. vasario 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-135 „Dėl žemės sklypo Žvainių g. 7, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. vasario 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-142 „Dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-156 „Dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-157 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-158 „Dėl gripo epidemijos pabaigos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybėje“

 2019 m. kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-160 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:213) Palangos g. 68, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. kovo 5 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-162 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-154 „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų“ pakeitimo“

 2019 m. kovo 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-172 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. A1-138 „Dėl bendruomeninių organizacijų projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

 2019 m. kovo 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-182 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-549 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

 2019 m. kovo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-187 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 2019 m. kovo 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektams vykdyti tvirtinimo“

 2019 m. kovo 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-192 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 2019 m. kovo 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-193 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 2019 m. kovo 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-194 „Dėl žemės sklypo Krekenavos g. 15, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. kovo 21 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-195 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5604/0010:45) Miško g. 2, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., ir (kadastro nr. 5604/0010:422) Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. kovo 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-213 „Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 29, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-214 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0010:402) Vaineikių g. 34E, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-215 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5664/0001:121) Dariaus ir Girėno g. 18, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-216 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:38) Panevėžio g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 2019 m. kovo 25 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-217 „Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 14, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-223 „Dėl žemės sklypo Birutės g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-224 „Dėl lėšų skyrimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektui įgyvendinti“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-229 „Dėl lėšų atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms finansuoti skyrimo“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-230 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

 2019 m. kovo 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-231 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti“

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-240 „Dėl žemės sklypo Naujoji g. 10, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-243 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:283) Mėguvos g. 39, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-244 „Dėl žemės sklypo Transporto g. 12, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-245 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/7001:4), krašto kelias Nr. 216 Gargždai-Kretinga (20,963-22,665 km) Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-249 „Dėl lėšų skyrimo iš kultūros programos“

 2019 m. balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-254 „Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimų skelbiamų derybų būdu sąlygų ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“

 1 priedas

 2 priedas

 3 priedas

 4 priedas

 5 priedas

 2019 m. balandžio 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-263 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0008:315) Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-269 „Dėl lėšų skyrimo“

 2019 m. balandžio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-275 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 2019 m. balandžio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-285 „Dėl žemės sklypo rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga – Kūlupėnai, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-286 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 2019 m. balandžio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-294 „Dėl žemės sklypo Palangos Juzės g. 18, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-295 „Dėl žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 7, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. balandžio 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-324 „Dėl 2018–2019 metų šildymo sezono pabaigos“

 2019 m. balandžio 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-330 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 2019 m. balandžio 29 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-347 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės Kretingos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 2019 m. balandžio 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-352 „Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo apsaugos programos 2019 m. priemonėms įgyvendinti“

 2019 m. gegužės 7 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-371 „Dėl lėšų iš kultūros programos skyrimo“

 2019 m. gegužės 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-375 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. gegužės 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-381 „Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

 2019 m. gegužės 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-385 „Dėl atrankos komisijos sudarymo“

 2019 m. gegužės 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-402 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0002:67, 5634/0002:65, 5634/0002:63) Šlaito g. 7, Šlaito g. 9, Šlaito g. 11, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. gegužės 22 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-417 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų metinio veiklos plano tvirtinimo“

 Priedas

 2019 m. gegužės 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-425 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0003:403; 5660/0003:421; 5660/0003:127) Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. gegužės 30 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-438 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“

 Priedas

 2019 m. gegužės 31 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-442 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

 2019 m. birželio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-463 „Dėl žemės sklypo Kauno g. 7, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. birželio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-464 „Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 50, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. birželio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-465 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:542) Penkininkų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. birželio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-467 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0001:663) Grykšių k., Kretingos sen., Kretingos r., pagrindinės žemės naudojimo  paskirties ir būdo keitimo“

 2019 m. birželio 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-468 „Dėl žemės sklypo Žvainių g. 7, Salantų m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. birželio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-471 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5617/0003:204) Petreikių k., Žalgirio sen., Kretingos r., pagrindinės žemės naudojimo  paskirties ir būdo keitimo“

 2019 m. birželio 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-496 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“

 2019 m. birželio 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-522 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“

 2019 m. birželio 26 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-525 „Dėl daugiabučio namo, esančio Skuodo g. 4A, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“

 2019 m. liepos 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-545 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

 2019 m. liepos 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-548 „Dėl žemės sklypo rajoninio kelio Nr. 2306 Kūlupėnai-Darbėnai, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

1 aiškinamasis raštas

2 aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. liepos 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-549 „Dėl žemės Palangos g. 18A, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r.sav., detaliojo plano tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. liepos 2 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-552 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“

 2019 m. liepos 4 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-555 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-789 „Dėl asmenų aptarnavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijoje, taikant „Vieno langelio“ principą, tvarkos nustatymo“ pakeitimo“

 2019 m. liepos 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-561 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. A1-244 „Dėl žemės sklypo Transporto g. 12, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pakeitimo“

 2019 m. liepos 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-564 „Dėl žemės sklypo Dobilų aklg. 7, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamsis raštas

 Brėžinys

 2019 m. liepos 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-566 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:679) F. Janušio g. 10, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

 2019 m. liepos 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-567 „Dėl žemės sklypo Melioratorių g. 31, Kretingos m., Kretingos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys

 2019 m. liepos 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-573 „Dėl lėšų paskirstymo “

 2019 m. liepos 10 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-574 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2019 m. liepos 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-584 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2019 m. liepos 15 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-585 „Dėl lėšų paskirstymo“

 2019 m. liepos 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-586 „Dėl lėšų paskirstymo“


DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą
LibreOffice.