Parengti prekybos paskirties pastato paskirties keitimo projektiniai pasiūlymai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VII skyriaus nustatyta tvarka)

Parengti prekybos paskirties pastato - (unikalus daikto Nr. 5697-4012-2012), Palangos pl. 15, Vydmantų sen., Vydmantų k., Kretingos r., paskirties keitimo projektiniai pasiūlymai.

Numatomo projektuoti statinio adresas: Palangos pl.15, Vydmantų sen., Vydmantų k., Kretingos r.

Žemės sklypo kadastrinis adresas:5670/0002:7 Vydmantų. k. v.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.3. prekybos paskirties pastatai; (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – prekybos; būsima – maitinimo (didžiausią ploto dalį užims maitinimo patalpos).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Siekis“, Šventosios 56D, Kretinga, tel. 8 600 23776, el. paštas: dsantockis [at] gmail [dot] com

Statytojas: Regina Lapienė, tel. 8 611 42339, adresas: Palangos pl.15, Vydmantų k., Kretingos r.

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Dalius Santockis, atestato Nr.37830, galioja nuo 2017-12-15d. tel.8 600 23776, el. paštas: dsantockis [at] gmail [dot] com.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Šventosios 56D, Kretinga, UAB „Siekis“ biuro patalpose darbo laiku nuo 8:00 val. iki 17:00 val. terminu nuo 2018-12-27 iki 2019-01-15, tel.: 8 600 23776.

Viešas susirinkimas įvyks: Šventosios 56D, Kretinga (biuro patalpose), 2019-01-15, 17 val.

Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo: raštu: Šventosios 56D, Kretinga, UAB „Siekis“; elektroniniu paštu: dsantockis [at] gmail [dot] com.

 

 Projektiniai pasiūlymai