Parengti Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendiniai

Kretingos rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano (toliau – specialiojo plano) sprendinius.

Planavimo pagrindas:

1. Remiantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-155 „Dėl Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano rengimo“;

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. A1-722 „Dėl Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano darbų programos tvirtinimo“.

Planuojama teritorija:

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJA, plotas - 98929,02 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. sukurti Kretingos mieste ir rajone darnią išorinės vaizdinės reklamos sistemą urbanistinės bei gamtinės aplinkos atžvilgiu, įvertinant ir pabrėžiant gyvenamųjų teritorijų struktūros savitumą;

2. sureguliuoti išorinės vaizdinės reklamos intensyvumą;

3. išlaikyti formų, vaizdinių priemonių vieningumą;

4. užtikrinti eismo saugumą ir patogumą gyventojams;

5. pasiūlyti stendų išdėstymo teritorijas ir vietas;

6. pateikti pavyzdinius reklaminės įrangos modelius;

7. parengti išorinės vaizdinės reklamos skaitmeninį viešąjį registrą.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo procesas: specialiojo plano rengimą sudarys trys etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Atliekant specialiojo plano rengimą parengiama koncepcija, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Planavimo terminai: 2018-10-26 / 2019-02-26.

Su specialiojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2018 m gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. S-RJ-56-18-456), Kretingos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.kretinga.lt, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, kab. Nr. 107 (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga), Kretingos miesto seniūnijoje (Vilniaus g. 8, LT-97108 Kretinga), Kretingos seniūnijoje (Rotušės a. 1, LT-97140 Kretinga), Kartenos seniūnijoje (Mokyklos g. 3, Kartena, LT-97340 Kretingos r. sav.), Žalgirio seniūnijoje (Raguvos g. 1, Raguviškių k., Kretingos r. sav.), Imbarės seniūnijoje (M.Valančiaus g. 5, Salantai, LT-97313 Kretingos r. sav.), Salantų miesto seniūnijoje (M.Valančiaus g. 5, Salantai, LT-97313 Kretingos r. sav.), Darbėnų seniūnijoje (Skuodo g. 4, Darbėnai, LT-97266 Kretingos r. sav.), Vydmantų seniūnijoje (Atžalyno g. 4-3, Vydmantų k., Kretingos r. sav.), Kūlupėnų seniūnijoje (Mokyklos g. 5, Kūlupėnų k., LT-97331 Kretingos r. sav.)

Specialiojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2018 m gruodžio 31 d. iki 2019 m. sausio 9 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos pastate, skelbimų lentoje (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga). Viešas susirinkimas dėl specialiojo plano sprendinių įvyks 2019 m. sausio 9 d. 12.00 val. Kretingos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, II aukšte (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga).

Planavimo organizatorius:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: 8 445 53141, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė: www.kretinga.lt. Informaciją teikia: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja - vyr. architektė Reda Kasnauskė, tel.: (8 445) 51031, el.paštas: reda [dot] kasnauske [at] kretinga [dot] lt.

Plano rengėjas:

VšĮ KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, mob. tel. 8698 47908, el. paštas: krastotvarka [at] ktu [dot] lt. Projekto vadovas - Evaldas Ramanauskas, el. paštas: evaldas [dot] ramanauskas [at] ktu [dot] lt.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie specialiojo plano rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais).

Pasiūlymo teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui su specialiojo plano sprendiniais skirto termino pabaigos.

 

 Specialiojo plano sprendiniai