Parengtas detaliojo plano koregavimas

Informuojame visuomenę apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A1-172 "Dėl žemės sklypo Naujoji g. 2, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo" koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5654/0002:515) Naujoji g. 2A, Padvarių k. Kretingos sen.., Kretingos r. sav.

Planuojamos teritorijos plotas – apie 0,0936 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53141, faks. (8 445) 52448, el. p. savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Rimantas Žilinskas įgaliotas asmuo UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. A1-662 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: prie žemės sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 5654/0002:515), esančio Naujoji g. 2A, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., kurio plotas - 0,0936 ha, prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-12-14 d. iki 2019-01-02 d. imtinai:

  • informacinėje Kretingos rajono savivaldybės sistemoje www.kretinga.lt;
  • planavimo organizatoriaus - Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga);
  • plano rengėjo patalpose – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199;
  • teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-56-18-471;
  • Kretingos seniūnijos patalpose - Rotušės a. 1, LT-97140, Kretinga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 Aiškinamasis raštas

 Brėžinys