Parengti projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kada bus galima susipažinti su daugiabučio gyvenamojo namo (unikalus daikto Nr. 5692-9001-4010) dalies (buto Nr. 1, unikalaus daikto Nr. 4400-0818-8421:1574) Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k., Gintaro g. 13, rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymais.

Numatomo projektuoti statinio adresas: Gintaro g. 13, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5670/0005:721.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3. pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Laima Grikšienė, tel. 8-601 58047 , adresas: Gintaro g. 13-1, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav.

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: architektas Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15.

Projekto vadovas: Andrius Žilius, kvalifikacijos atestato Nr. 34849, išduotas 2015-07-15, (8 445) 78199, el.p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt .

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Edmundas Petrauskas, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2018-12-07 iki 2018-12-28. Tel.: (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2018-12-28 17:00 val. 

 

 Projektiniai pasiūlymai