Skelbiamas konkursas į Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kategorija).

Specialieji reikalavimai:

  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
  • išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais;
  • turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
  • turėti veiklos su jaunimu dirbančiose organizacijose darbo patirties;
  • turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių; turėti bendradarbiavimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
  • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 21 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., Savanorių g. 29 A, Kretingoje arba tel. (8 445) 51 464, 51 019.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.