Parengtas teritorijos Pasieniečių gatvėje (prie Tiekėjų g.), Kretingoje, detaliojo plano keitimo projektas

Skelbiamas parengto teritorijos Pasieniečių gatvėje (prie Tiekėjų g.), Kretingoje, detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 220, keitimo projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-56-17-613.

Planavimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. A1-872.

Teritorijos planavimo uždaviniai – vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Teritorijos planavimo tikslai - teritorijos Pasieniečių g. (prie Tiekėjų g.), Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 220, keitimas žemės sklype (kadastro Nr. 5634/0004:307), padalinant į du ir daugiau žemės sklypų, daliai naujai suformuotų sklypų pakeisti pagrindinė žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos reglamentus.

Teritorijos koncepcija – išduotose sąlygose nenurodytas būtinas atlikimas.

Planavimo darbų programa – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. A1-935. SPAV reikalingumas - neatliekamas (susipažinti su SPAV neatlikimo motyvais galima Kretingos rajono savivaldybės administracijoje, Savanorių g. 29A, Kretinga).

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m., el. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, tel. 8-445-53141.

Planavimo iniciatorius – UAB „Žvėrininkystės ūkis“, Pasieniečių g. 23, Kretingos m. Tel.: 8-610-01140, el. paštas: zveriskretinga [at] gmail [dot] com.

Plano rengėjas - UAB „Kūrybinis projektas“, Malūno g. 1F, LT-00126, Palanga. Tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai [at] gmail [dot] com.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2018-11-23 iki 2018-12-06 detaliojo plano rengėjo patalpose Malūno g. 1F, LT-00126, Palanga. Tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai [at] gmail [dot] com ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-17-613). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2018-11-30 iki 2018-12-06 Kretingos miesto seniūnijos skelbimų lentoje Vilniaus g. 8, LT-97108, Kretinga ir Kretingos rajono savivaldybės skelbimų lentoje Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Viešas susirinkimas numatomas 2018-12-07 9 val. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos - Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Savanorių g. 29A, Kretingos m., el. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, tel. 8-445-53141 ir detaliojo plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM Klaipėdos skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

 

Brėžinys