Rengiamas teritorijos Pasieniečių gatvėje (prie Tiekėjų g.), Kretingoje, detaliojo plano keitimas

Rengiamas teritorijos Pasieniečių gatvėje (prie Tiekėjų g.), Kretingoje, detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 220, keitimas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-56-17-613.

Teritorijos planavimo uždaviniai – vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Teritorijos planavimo tikslai - teritorijos Pasieniečių g. (prie Tiekėjų g.), Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 220, keitimas žemės sklype (kadastro Nr. 5634/0004:307), padalinant į du ir daugiau žemės sklypų, daliai naujai suformuotų sklypų pakeisti pagrindinė žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos reglamentus.

Planavimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. A1-872.

Planavimo darbų programa – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. A1-935.

SPAV reikalingumas - neatliekamas (susipažinti su SPAV neatlikimo motyvais galima Kretingos rajono savivaldybės administracijoje, Savanorių g. 29A, Kretinga).

Koncepcijos rengimas – koncepcija nerengiama.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m., el. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, tel. 8-445-53141.

Planavimo iniciatorius – UAB „Žvėrininkystės ūkis“, Pasieniečių g. 23, Kretingos m., tel.: 8-610-01140, el. paštas: zveriskretinga [at] gmail [dot] com.

Plano rengėjas - UAB „Kūrybinis projektas“, Malūno g. 1F, LT-00126, Palanga. Tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai [at] gmail [dot] com.

Planavimo terminai: pradžia – 2017 m., pabaiga – 2019 m.

Pasiūlymo teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m., el. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, tel. 8-445-53141 ir planavimo rengėjui UAB „Kūrybinis projektas“, Malūno g. 1F, LT-00126, Palanga. Tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai [at] gmail [dot] com.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.