Parengti projektiniai pasiūlymai

Parengti vieno buto gyvenamojo namo griovimo ir vieno buto gyvenamojo namo su prekybinėmis patalpomis, suformuojant tris naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus Birutės g. 5, Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai.

Numatomo projektuoti statinio adresas: Birutės g. 5, Kretingos m.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0008:615 Kretingos m. k.v.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai; (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Joana Viličkienė.

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Rimgaudas Laužikas, tel. (8 46) 493 322, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, II-e a., Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose darbo laiku nuo 8:00 val. iki 17:00 val. terminu iki 2018-11-21. Tel.: (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo:

  • raštu: Vytauto g. 17, II-as a., Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“;
  • elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, II-e a., Kretinga, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2018-11-21 17:10 val.

 

 Projektiniai pasiūlymai