Skelbiamas konkursas į Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kategorija).

Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslų studijų srities statybos, transporto arba aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kelių priežiūrą, statybą, rekonstrukciją, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą; turėti dokumentą, suteikiantį teisę eiti statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas; gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai priimami iki 2018 m. lapkričio 23 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., Savanorių g. 29 A, Kretingoje, arba tel. (8 445) 75 113, 51 019.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.