Pradedamas rengti Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos išdėstymo specialusis planas

Kretingos rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos išdėstymo specialųjį planą.

Planavimo pagrindas:

1. Remiantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-155 „Dėl Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano rengimo“;

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. A1-722 „Dėl Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano darbų programos tvirtinimo“.

Planuojama teritorija: Kretingos rajono savivaldybės teritorija, plotas - 98929,02 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. sukurti Kretingos mieste ir rajone darnią išorinės vaizdinės reklamos sistemą urbanistinės bei gamtinės aplinkos atžvilgiu, įvertinant ir pabrėžiant gyvenamųjų teritorijų struktūros savitumą;

2. sureguliuoti išorinės vaizdinės reklamos intensyvumą;

3. išlaikyti formų, vaizdinių priemonių vieningumą;

4. užtikrinti eismo saugumą ir patogumą gyventojams;

5. pasiūlyti stendų išdėstymo teritorijas ir vietas;

6. pateikti pavyzdinius reklaminės įrangos modelius;

7. parengti išorinės vaizdinės reklamos skaitmeninį viešąjį registrą.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo procesas: specialiojo plano rengimą sudarys trys etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Atliekant specialiojo plano rengimą parengiama koncepcija, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Planavimo terminai: 2018-10-26 / 2019-02-26.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: 8 445 53141, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė: www.kretinga.lt. Informaciją teikia: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja - vyr. architektė Reda Kasnauskė, tel.: (8 445) 51031, el.paštas: reda [dot] kasnauske [at] kretinga [dot] lt.

Plano rengėjas: VšĮ KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, mob. tel. 8698 47908, el. paštas: krastotvarka [at] ktu [dot] lt. Projekto vadovas - Evaldas Ramanauskas, el. paštas: evaldas [dot] ramanauskas [at] ktu [dot] lt.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie specialiojo plano rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais).

Pasiūlymo teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui su specialiojo plano sprendiniais skirto termino pabaigos.