Skelbiamas konkursas į Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kategorija).

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą; ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio ar ekonominio darbo patirtį; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto sudarymo, vykdymo, apskaitos, švietimo įstaigų finansavimo, mokymo lėšų paskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo klausimus; gebėti rengti Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus; gebėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

 

Dokumentai priimami iki 2018 m. lapkričio 12 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., Savanorių g. 29 A, Kretingoje arba tel. (8 445) 51 464, 51 019.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.