Renkami Kartenos seniūnijos seniūnaičiai

 

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra į seniūnaičius yra siūloma. Seniūnaitis yra renkamas 3 metams ir dirba visuomeninias pagrindais.

Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

1. Įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

2. Yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.

3. Yra Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

4. Asmuo, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje. 

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kartenos seniūnijos seniūnaičių 2018 m. rinkimų grafikas

Eil.
Nr.
Seniūnaitijos pavadinimas
Seniūnaičio rinkimo būdas
Gyventojų susirinkimo vieta
Rinkimų data, laikas
Susirinkimo organizatorius
Seniūnaitijai priklausančios teritorijos
1.
Kalniškių
Gyventojų susirinkimas
Kretingos r. kultūros centro Kalniškių skyriaus patalpose
2018-11-08
15 val.
Kartenos seniūnijos seniūnas
Kalniškių, Lubių, Anužių, Balsiškių, Eitučių kaimai
2.
Dauginčių
Gyventojų susirinkimas
Dauginčių kaime prie parduotuvės
2018-11-08
11 val.
Kartenos seniūnijos seniūnas
Dauginčių, Gaudučių, Martynaičių, Gintarų, Sakuočių, Pecelių, Cigonalių kaimai
3.
Kartenos kaimiškosios
Gyventojų susirinkimas
Kartenos seniūnijos salė
2018-11-09
17 val.
Kartenos seniūnijos seniūnas
Vėlaičių, Abakų km., N. Gintarų g. ir Alanto gatvės, Kartenos mstl.
4.
Kartenos miestelio
Gyventojų susirinkimas
Kartenos seniūnijos salė
2018-11-09
18 val.
Kartenos seniūnijos seniūnas
Plungės, Kretingos, Mokyklos, Žvyro, Minijos, Daržų, Laukų, gatvės Kartenos mstl., Žadeikių kaimas