Svarstyti aktualiausi etninės kultūros globos klausimai

Spalio 5 d. Kauno tautinės kultūros centre vyko Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) ir regioninių etninės kultūros globos tarybų bendras posėdis. Posėdyje dalyvavo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irma Žąsytienė ir VšĮ Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos bei etninės kultūros mokytoja ekspertė Virginija Rudavičienė.

Posėdžio metu Kauno tautinės kultūros centras dalijosi gerąja patirtimi neformaliojo ugdymo srityje, darbotvarkėje numatytas ne vienas klausimas dėl etninės kultūros ugdymo plėtros: EKGT ir jos regioninių tarybų vykdytos mokyklų apklausos apie Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimą rezultatai; Kliūtys ir galimybės neformalaus etnokultūrinio ugdymo plėtrai; Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rengimas. Diskutuota ir dėl etninės kultūros projektų finansavimo iš Kultūros rėmimo fondo lėšų per Lietuvos kultūros tarybą, dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. rengimo.

Posėdžio metu vyko etnokultūrinio ugdymo šviesuolių pagerbimas. Etninės kultūros globos tarybos padėka už švietėjišką kultūrinę veiklą įteikta VšĮ Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos bei etninės kultūros mokytojai ekspertei Virginijai Rudavičienei. Virginija Rudavičienė yra vienintelė Kretingos rajone mokytoja, kuri etninę kultūrą dėsto kaip atskirą mokomąjį dalyką. Šią atsakingą ir kilnią misiją ji vykdo jau 24-erius metus. Ne vieną savo mokinį įkvėpusi mokytoja gali pasidžiaugti tuo, jog buvę jos mokiniai vertina įgytas žinias ir jas pritaiko savo gyvenime: kai kurie dirbdami pedagoginį ar kultūrinį darbą nuolat integruoja į organizuojamus renginius ar pamokas lietuvių tautosaką, etninius papročius ar tradicijas. Yra mokinių, kurie kreipiasi į mokytoją prašydami pagalbos organizuojant net ir jų asmenines šventes pagal senuosius papročius.

Virginija Rudavičienė yra Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos narė, Etninės kultūros ugdymo turinio konsultantė, Švietimo plėtotės centro kalbų ir meninio ugdymo komisijos nepriklausoma ekspertė, švietimo konsultantė – mokytojo praktinės veiklos vertintoja, Kretingos švietimo centro kvalifikacinių programų akreditavimo ekspertė. Nuo 2006 m. Virginijai Rudavičienei suteikta etninės kultūros mokytojos ekspertės kvalifikacija. Mokytoja kartu su Švietimo plėtotės centro darbo grupe parengė Etninės kultūros bendrojo lavinimo mokykloje strategiją, kurią 2009 metų vasario 25 dieną pristatė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje. 2013 m. už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą Virginijai Rudavičienei įteikta Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premija.

 

 

 

Kultūros ir sporto skyriaus informacija