Skelbiamas konkursas 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

Projektų paraiškas teikti gali įregistruoti juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantys visus šiuos reikalavimus:

  1. yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos;
  2. paraiškų pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems;
  3. į projektų veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
  4. turi projektų buhalterius arba už buhalterinę apskaitą atsakingus asmenis;
  5. projektų veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545.

Projektų paraiškos teikiamos Kretingos rajono savivaldybės administracijai (adresu Savanorių g. 29A (111 kab.), Kretinga, arba el. paštu socparama [at] kretinga [dot] lt) nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.). Kontaktiniai asmenys, teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimai, - Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja Danutė Blagnienė ir vyr. specialistė Jolita Jasinskienė. Konsultacijos teikiamos telefonais (8 445) 76 172, (8 445) 51 273 bei el. paštu danute [dot] blagniene [at] kretinga [dot] lt, jolita [dot] jasinskiene [at] kretinga [dot] lt darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.).

Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės biudžeto planuojama skirti 59926 Eur.

 

Projekto paraiškos forma

Projekto įgyvendinimo sąmata

Deklaracijos forma


Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus informacija