Mokytojams – šventinis koncertas ir „100-mečio mokytojo“ apdovanojimai

Kretingos rajono kultūros centre spalio 4 d. vyko kasmetinis šventinis renginys, skirtas pasveikinti buvusius ir esamus rajono mokytojus Tarptautinės mokytojų dienos proga, pagerbti geriausiai įvertintus pedagogus.

Mokytojams renginio pradžioje buvo perduotas Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Vinkaus sveikinimas – jį perskaitė Egidijaus Radžiaus teatro vyriausiasis režisierius Nerijus Gedminas. Seimo nario vardu buvo įteiktos ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėkos – Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktorei Astai Burbienei, Marijono Daujoto progimnazijos muzikos mokytojai Mildai Trušauskaitei, Vydmantų gimnazijos matematikos mokytojai Rasai Griškevičienei ir Pranciškonų gimnazijos istorijos mokytojui, savivaldybės Tarybos nariui Vaidui Kupreliui.

Šventėje dalyvavusi Seimo narė Levutė Staniuvienė Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėkos raštus įteikė Salantų gimnazijos direktoriaus pareigas laikinai einančiai pavaduotojai Linai Vaitkuvienei ir Darbėnų gimnazijos direktorės pavaduotojai Daivai Račkauskienei. Joms taip pat įteiktos ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko akademiko Eugenijaus Jovaišos padėkos bei Selemono Paltanavičiaus knygos „Aš – lietuvis“.

Susirinkusius švietimo įstaigų vadovus ir mokytojus sveikinę savivaldybės mero pavaduotoja Danutė Skruibienė, administracijos direktorius Virginijus Domarkas ir Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė visiems linkėjo stabilumo, ištvermės, stiprybės, sveikatos ir susitelkimo įveikiant nelengvą įgyvendinamų reformų slenkstį. Akcentuota, kad vykstant švietimo sistemos kaitai valstybė, savivaldybė ir mokykla turi surasti kompromisą, nenuskriaudžiant tų, kurie yra svarbiausi, kuriant švietimo rytojų.

Mokytojo diena šiais metais ypatinga tuo, jog švenčiama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais, todėl renginyje „Skrendantys ant pašaukimo sparnų“ Kretingos rajonui labiausiai nusipelniusiems rajono švietimo įstaigų mokytojams buvo suteiktos „100-mečio mokytojo“ nominacijos. Nominantus dar pavasarį išsirinko pačios mokyklų bendruomenės.

Dvylika rajono mokytojų apdovanoti kretingiškės dailininkės Lidijos Kuklienės sukurtais atvirukais bei juvelyro Gražvydo Kasparavičiaus proginėmis statulėlėmis: Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Brunalienė, kuri nominaciją „100-mečio mokytojas“ pelnė už meilę gyvam lietuviškam žodžiui, gimtajai tarmei ir knygai. Už kūrybiškas edukacines veiklas, šiuolaikinės edukacinės aplinkos kūrimą „100-mečio mokytojo“ nominacija suteikta Kurmaičių pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkei Jurgitai Česnavičienei. Už lyderystę bendruomenėje, gimnazijos estetinės aplinkos, muziejaus kūrimą, tradicijų puoselėjimą pasveikintas Salantų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojas metodininkas Romualdas Jonauskas. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkei Kristinai Kaunienei nominacija įteikta už įvairių ugdymo formų paieškas, Kretingos rajono švietimo centro direktorei Adelei Mazeliauskienei – už lyderystės skatinimą rajone ir šalyje, inovatyvių sprendimų paiešką, Marijono Daujoto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai ekspertei Nijolei Meškauskienei – už gamtamokslinės kompetencijos ugdymą, rajoninių konkursų inicijavimą ir organizavimą, gabių ir talentingų mokinių ugdymą. Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Linai Odinienei „100-mečio mokytojo“ nominacija įteikta už inovatyvumą rengiant metodines priemones ir taikant aktyvius mokymo metodus, estetinės ir pilietinės savivokos puoselėjimą, lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkei Birutei Perkumienei – už dalykinių, metodinių inovacijų bei gerosios patirties sklaidą, mokyklos-darželio „Žibutė“ pradinių klasių mokytojai metodininkei Daivai Stonkienei – už inovatyvių technologijų kūrybišką integravimą į pradinių klasių mokinių ugdymą, aktyvią metodinę veiklą rajone ir mokykloje, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Mildai Šukienei – už lietuviškų tradicijų, papročių ir žemaičių kalbos puoselėjimą, meilė gimtojo krašto kultūrai, Pranciškonų gimnazijos kūno kultūros mokytojui Rolandui Žiubriui – už gebėjimą sudominti mokinius patraukliomis fizinio lavinimo formomis, Darbėnų gimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei Justinai Birutei Vaičikauskienei – už žemaitiškos šnektos sklaidą, kūrybiškų veiklų paieškas, originalių idėjų įgyvendinimą puoselėjant mokyklos lėlių teatrą ir muziejų.

Šventėje dalyvavusius pedagogus taip pat sveikino ir muzikines dovanas skyrė Klaipėdos brass kvintetas ir solistai bei Salantų meno mokyklos mokiniai.

Renginį organizavo Savivaldybės, Švietimo skyriaus, rajono kultūros centro darbuotojai ir mokyklų bendruomenės.

 

Informacinių technologijų skyrius