Susitikime Vilniuje aptartas kultūros darbuotojų atlyginimų didinimo klausimas

Spalio 4 d. Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika vyko į kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje organizuotą susitikimą, skirtą savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio galimybėms ir būdams aptarti.

Šiame susitikime su savivaldybių vadovais buvo pristatytas siūlymas trejiems metams į priekį – 2019–2021 metais – kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus padidinti, siekiant panaikinti atotrūkį nuo švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, kultūros ministerijai ir savivaldybėms prisidedant vienoda papildomų lėšų dalimi.

Įtvirtinant politinį susitarimą jau nuo 2019 metų sausio 1 d. nuosekliai didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų parengtas memorandumas „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“, kurį vakar pasirašė 32 Lietuvos savivaldybės iš 60-ies.

Kretingos rajono savivaldybės meras J. Mažeika šio memorandumo kol kas nepasirašė, paaiškindamas ministrei L. Ruokytei-Jonsson, jog tokią Kultūros ministerijos iniciatyvą sveikina, tačiau ją norima aptarti su savivaldybės Tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto nariais ir visų Tarybos komitetų pirmininkais. Kadangi memorandumu įtvirtintas įsipareigojimas susijęs su didesniais ateinančių 2019 metų savivaldybės biudžeto asignavimais kultūros sričiai, meras J. Mažeika norėtų išgirsti Tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto bei visų komitetų pirmininkų nuomonę šiuo klausimu. Tikėdamasis, kad Tarybos Kultūros komitetas ir komitetų pirmininkai pritars, palaikys šią ministerijos iniciatyvą, savivaldybės meras kultūros ministerijos vadovei pažadėjo, kad memorandumą pasirašys spalio 11 d., apsilankęs Kultūros ministerijoje.

 

 

Informacinių technologijų skyrius