Parengti prekybos paskirties pastato rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimo apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų prekybos paskirties pastato (KVR kodas 2262) Vytauto g. 1, Kretingoje rekonstravimo projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinio adresas: Vytauto g. 1, Kretinga

Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos. Nekeičiama.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Uostamiesčio projektas“, PV Snieguolė Stripinienė, tel.: +370 674 12002, el. p. info [at] uostamiescioprojektas [dot] lt

Statinio architektai: Snieguolė Stripinienė, Petras Džervus, Kristina Andriejauskė, el. p. snieguole [at] uostamiescioprojektas [dot] lt

Statytojas: UAB „Sparnai“, adresas Rotušės a. 5, Kretinga, tel.+370 686 50597, el.p. aurimas [at] aurile [dot] lt

Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: darbo valandomis nuo 2018-10-04 iki 2018-10-19 imtinai pastato Rotušės a. 5, Kretinga, parduotuvės „Goldinga“ kabinete.

Motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti: raštu iki viešo susirinkimo projektinių pasiūlymų rengėjui UAB „Uostamisčio projektas“, Turgaus a. 27, Klaipėda, tel.: 846 312458, el. p. info [at] uostamiescioprojektas [dot] lt arba statytojui UAB „Sparnai“, adresas Rotušės a. 5, Kretinga, tel. +370 686 50597, el.p. aurimas [at] aurile [dot] lt

Viešas susirinkimas numatomas 2018-10-19, 12 val. Rotušės a. 5, Kretinga, parduotuvės „Goldinga“ kabinete.

 

Projektiniai pasiūlymai:

 1 dalis

 2 dalis