Galima susipažinti su mechaninių dirbtuvių-garažo Palangos g. 32A, Kretingos m., statybos projekto projektiniais pasiūlymais

Numatomo projektuoti statinio adresas: Palangos g. 32A, Kretingos m.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0003:480.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: garažų paskirties pastatai – pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ir (ar) remontuoti: automobilių garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geežinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, aivų ir aerostatų elingai ir panašiai. (7.7. pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, tel. (8 676) 42777, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Vilmantas Norkus, tel. 8-675 45105 , adresas: Palangos g. 32A, Kretingos m.

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: architektas Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15.

Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15 (8 676) 42777, el.p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt . Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Edmundas Petrauskas, tel. (8 676) 42777, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2018-10-04 iki 2018-10-19. Tel.: (8 676) 42777.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 676) 42777, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2018-10-19 17:10 val. 

 

Projektiniai pasiūlymai