Parengtas teritorijos Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos raj., detaliojo plano koregavimas

Parengtas teritorijos Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos raj., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T2-171 koregavimas.

Planuojama teritorija: Beržų al. 23,25,27,29, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav.. Planuojamos teritorijos plotas – apie 0,4381 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53141, faks. (8 445) 52448, el. p. savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Loreta Bručkienė, gyv. Beržų al. 19, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., įgaliotas UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-567 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių, koreguoti teritorijos Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos raj., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. Sprendimu Nr. T2-171, sprendinius žemės sklypams (detaliajame plane pažymėtiems Nr. 9, 5, 10, 7), vykdant žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimus, keičiant planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.

 

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2018-10-04 d. iki 2018-10-17 d. imtinai:

• planavimo organizatoriaus - Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga);

• plano rengėjo patalpose – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199.;

• teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-56-17-412;

• Žalgirio seniūnijos patalpose - Raguvos g. 1, Raguviškių k., Kretingos r.

 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys