Patvirtintas preliminarus neprižiūrimų ir apleistų statinių sąrašas

Kretingos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šiais metais vėl yra sudaromas savivaldybės teritorijoje esančių neprižiūrimų, apleistų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių sąrašas, kuriame esantiems objektams bus siūloma taikyti maksimalų 3 proc. tarifą nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Savivaldybės tikslas – kad gyventojai tvarkytų jiems priklausančią nuosavybę ir apleistų pastatų savivaldybės teritorijoje mažėtų, kadangi neprižiūrimi statiniai kelia pavojų arti gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai bei aplinkai.

Pirminiame sąraše šiuo metu yra dvidešimt septyni apleisti statiniai: seniai nebenaudojamas viešbutis Mėguvos g., Kretingos mieste, prekybos pastatas Žemaičių g., Kretingoje, prekybos pastatas su konditerijos cechu ir grožio salonu Vytauto g., Kretingoje, buitinis pastatas Rotušės a., Kretingoje, gamybiniai pastatai, mechaninis cechas ir sandėliavimo paskirties pastatas buvusio fabriko Klaipėdos g., Kretingoje, teritorijoje, mokyklos pastatas Malūno g., Kretingoje, pastatas – klubas Klaipėdos g., Kretingoje, betono mazgas ir sandėlis Tiekėjų g., Kretingoje, pastatai – degalinė–dispečerinė, kontrolės postas, džiovykla Tiekėjų g., Kretingoje, administracinis pastatas ir pastatas-svarstyklės Tolių g., Kluonalių k., daržinė Raguviškių g., Jokūbavo k., Žalgirio seniūnijoje, pastatas – ferma Mokyklos g., Rūdaičiuose, gamybinis pastatas ir dirbtuvės, katilinė su kaminu Lino g., Kūlupėnų k., administracinis pastatas Verslininkų g., Vydmantų k., apleistas suvenyrų gamybos cechas Ateities g., Vydmantų k., gyvenamasis namas su sandėliu Kalvų g., Tuzų k., Imbarės seniūnijoje, avarinės būklės gyvulių supirkimo punktas Vaineikių g., Darbėnuose, taip pat – Laukžemės dvaras Saulėtekio g., Laukžemės k., Darbėnų seniūnijoje.

Jei šių objektų savininkai per 30 dienų nuo rašto išsiuntimo dienos savivaldybės administracijai pateiks duomenis, įrodančius, kad statiniai neatitinka apleistiems objektams taikomų kriterijų, arba dokumentus, įrodančius, kad esamą statinių būklę ar statinių naudojimą ne pagal paskirtį sąlygoja tam tikros aplinkybės (2018 m. birželio 28 d. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-196), šis skaičius sąraše gali mažėti.

Norintys pasitikslinti, ar patalpos (statiniai) nėra įtraukti į minėtą sąrašą, ar kilus neaiškumams gali kreiptis į savivaldybės administracijos Statybos skyrių (Savanorių g. 29A, Kretinga, 101 kab., tel. (8 445) 53582) arba į seniūnijos, kurios teritorijoje yra statinys, seniūną.

Galutinis sąrašas bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai, o vėliau – pateikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri administruoja nekilnojamojo turto mokestį.

Vykdyti statinių naudojimo priežiūrą Kretingos rajono savivaldybės administraciją įpareigoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Pernai ir 2016 metais neprižiūrimų, apleistų statinių sąraše buvo aštuoniolika statinių, 2015 metais – keturiolika.

 

Informacinių technologijų skyrius