Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso sąlygos

134,27 m2 ploto negyvenamųjų patalpų Jono Karolio Chodkevičiaus g. 1B, Kretingoje, nuomos konkurso sąlygos

1. Kretingos rajono savivaldybės administracija, kodas 188715222, Savanorių g. 29A, Kretinga, išnuomoja maitinimo paslaugų veiklai Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 134,27 m2 ploto negyvenamąsias patalpas Jono Karolio Chodkevičiaus g. 1B, Kretingoje, (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje pastatas pažymėtas simboliu 2C3p, patalpos plane pažymėtos simboliais R-13, R-14, plotas 20,47 m2, nuo 1-24 iki 1-30, plotas 110,80 m2, su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis simboliais R-11, 1,11 m2 (iš 13,87 m2), 1-31, 1,89 m2 (iš 6,52 m2), registro Nr. 56/12656, pastato unikalus Nr. 4400-5068-3657). Pradinis nuomojamų patalpų 1 m2 nuompinigių dydis – 3,00 Eur per mėnesį.

2. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip per 10 dienų po sąskaitos gavimo (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos, po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

3. Nuomininkas, sutartyje nustatytais terminais nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4. Turto nuomos terminas – 10 metų laikotarpiui.

5. Prašymus dalyvauti konkurse reikia pateikti nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. 800 val. iki 28 d. 1500 val. Kretingos rajono savivaldybės administracijai (Savanorių g. 29 A, Kretinga, 111 kab., tel. Nr. (8 445) 75 606).

6. Pradinį įnašą, lygų nustatytam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokėti į Kretingos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT804010041800002334, esančią AB Luminor Bank, iki atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

7. Išnuomojamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. rugsėjo 17-18 d. nuo 800 iki 1000 val., atsakingi asmenys – Rima Lukauskienė, tel. nr. (8 445) 54501, Andrius Kasputis, tel. Nr. (8 445) 53582 .

8. Komisijos posėdis įvyks 2018 m. spalio 1 d. 1300 val. Savanorių g. 29A, Kretingoje, posėdžių salėje (210 kab.).

9. Kitos sąlygos. Nuomos konkurso laimėtojas Savivaldybės administracijai turės pateikti suderinimui pagrindinės kavinės patalpos–baro ir lankytojų salės baldų išdėstymo planą su aprašymu bei būsima patalpų vizualizacija.