Atviri duomenys

Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų statistika

Statistiniai duomenys apie Kretingos rajone įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus

Internetinis adresas www.kretinga.lt/node/1606