Nevyriausybinių organizacijų ataskaitų teikimas už įgyvendintus projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų

Informuojame, kad nevyriausybinės organizacijos, gavusios 2018 m. finansavimą projektams vykdyti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, iki einamųjų metų gruodžio 20 d. pateikia ataskaitas:

• Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui – ataskaitą apie lėšų panaudojimą (lėšų panaudojimo ataskaita), pridedant visų pirminių buhalterinių dokumentų, patvirtinančių padarytas išlaidas, apmokėjimo kopijas, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu.

• Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui – projekto veiklos ataskaitą (Jaunimo projektų (forma), kitų NVO organizacijų (forma).