Parengtas žemės paėmimo visuomenės porekiams projektas

Kretingos rajono savivaldybė informuoja, kad parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (dviračių takui greta magistralinio kelio A11 Šiauliai – Palanga (ruožui nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) įrengti) projektas Kretingsodžio, Kvecių kaimuose (Rūdaičių kadastro vietovėje), Vydmantų kaime (Vydmantų kadastro vietovėje), Kretingos rajone (toliau – projektas).

Projekto tikslai ir uždaviniai – paimti visuomenės poreikiams Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-162 ,,Dėl Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai – Palanga (ruožo nuo Kretingos miesto iki Vydmantų kaimo) dviračių tako tiesimo specialiojo plano tvirtinimo“ patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir/ar dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti dviračių takui valstybinės žemės sklypą ar sklypus, nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracija (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, adresas internete www.kretinga.lt, el. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, kontaktiniai asmenys – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja – vyr. architektė Reda Kasnauskė, tel. Nr. (8 445) 510 31, el. p. reda [dot] kasnauske [at] kretinga [dot] lt. arba vyr. specialistė Kristina Žiaušienė, tel. Nr. (8 445) 545 03, el. p. kristina [dot] ziausiene [at] kretinga [dot] lt).

Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Geometra“ (Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas, adresas internete www.geometra.lt, kontaktinis asmuo – projektų vadovė Iveta Apanavičienė, tel. 8-657-52447, faks. (8 37) 313337, el. paštas iveta [dot] projektai [at] geometra [dot] lt).

Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt (paslaugos numeris sistemoje ZPVP-20081). Pasiūlymus per šį terminą galima pateikti raštu projekto organizatoriui ar rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais.