Kretingos rajono savivaldybės administracija organizuoja 2 aukcionus

1. Galvijų – prieauglių fermos, unikalus Nr. 4400-3986-6543, fiziškai pažeista, užstatytas plotas – 1105,00 kv. m, ir žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5640/0006:193, unikalus Nr. 4400-4848-4759, plotas 0,5201 ha, Sauserių k. 10A, Kūlupėnų sen., Kretingos r. sav. Pradinė pardavimo kaina 760,00 Eur. Elektroninio aukciono Nr. 158235 ( viešo aukciono sąlygos).

2. Mechaninių dirbtuvių (unikalus Nr. 4400-3986-6210, bendras plotas - 1999,80 kv. m), administracinio pastato (unikalus Nr. 4400-3986-6221, bendras plotas - 424,44 kv. m), garažo (unikalus Nr. 4400-3986-6232, bendras plotas - 1265,58 kv. m), katilinės (unikalus Nr. 4400-3986 – 6243,bendras plotas – 365,34), aikštelė (unikalus Nr. 4400-3986-6302, plotas – 12474,00 kv. m), stoginės (unikalus Nr. 4400-3986-6287, plotas 296,00 kv. m), aikštelės (unikalus Nr. 4400-3986-6321, plotas – 6213,00 kv. m) ir žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5650/0003:353, unikalus Nr. 4400-4847-5749, plotas 3,9570 ha), Dvaro g. 4B, Leliūnų k., Imbarės sen., Kretingos r. sav. Pradinė pardavimo kaina 27100,00 Eur. Elektroninio aukciono Nr. 158235 ( viešo aukciono sąlygos).

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. rugpjūčio 20-23 dienomis 9-15 val., suderinus laiką.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evaržytines.lt/.

Elektroninio aukciono dalyvių registravimo pradžia nuo 2018 m. rugpjūčio 22 d. 0.00 val., pabaiga 2018 m. rugpjūčio 23 d. 23.59 val.

Aukciono sąlygos skelbiamos Savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Už informacijos teikimą atsakingas Antanas Viskontas, tel. Nr. (8 445) 51390, el. p. antanas [dot] viskontas [at] kretinga [dot] lt.