Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklai stiprinti paskirstyta 26,3 tūkst. eurų

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas liepos 4 dienos įsakymu paskirstė 26 285,56 Eur, kuriuos rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimui šiemet skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kretingos rajono savivaldybei naujos 2017–2019 metų priemonės „Remti bendruomeninę veiklą“ įgyvendinimui skirtos lėšos seniūnijoms paskirstytos pagal gyventojų skaičių.

Daugiausiai lėšų įvairiems projektams įgyvendinti skirta Kretingos miesto seniūnijai – 10 tūkst. 287 Eur. Jos teritorijoje šiuo metu gyvena 18 tūkst. 44 gyventojai.

Kretingos (kaimiškajai) seniūnijai, turinčiai 5 tūkst. 73 gyventojus, skirta 3 tūkst. 249 Eur ir 43 centai. Darbėnų seniūnijai (4 tūkst. 445 gyventojus) atiteks 2 tūkst 909 Eur. 3 tūkst. 528 gyventojus turinčiai Žalgirio seniūnijai – 2 tūkst. 411 Eur ir 85 centai. Vydmantų seniūnijai su 2 tūkst. 388 gyventoju skirta 1 tūkst. 793 Eur ir 89 centai, o 2 tūkst. 48 gyventojus turinčiai Imbarės seniūnijai – 1 tūkst. 609 Eur ir 55 centai. Kartenos seniūnijai, kurioje gyvena 1 tūkst. 649 gyventojai, – 1 tūkst. 393 Eur ir 29 centai, 1 tūkst. 592 gyventoją turinčiai Kūlupėnų seniūnijai – 1 tūkst. 362 Eur ir 39 centai. Salantų seniūnijai skirta 1 tūkst. 1269 Eur ir 16 centų. Šiame mieste šiuo metu gyvena 1 tūkst. 420 gyventojų.

Skirtas lėšas seniūnijų bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ar tradicinės religinės bendruomenės galės panaudoti socialinei, vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinei ir švietėjiškai, sporto ir sveikatinimo, bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybei gerinti, bendruomenės akcijoms ir intencyvios, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti veiklos.

Pagal birželio 28 dienos Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarkos aprašą, prioritetines kryptis, pagal kurias galės būti teikiamos paraiškos ir įgyvendinami projektai, turės nustatyti išplėstinės seniūnaičių sueigos. Šios sueigos taip pat vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri ar kurios bendruomeninės ar nevyriausybinės organizacijos vykdys projektą.