Bus stiprinama atliekų tvarkymo kontrolė

Siekiant aptarti problemas, su kuriomis susiduria SĮ „Kretingos komunalininkas“, kaip atliekų surinkėjas, ir padiskutuoti apie galimus jų sprendimus Kretingos rajono savivaldybėje birželio 29 dieną buvo organizuotas pasitarimas su seniūnais ir atsakingų administracijos skyrių specialistais.

Pasak SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorės Renatos Surblytės, viena iš opiausių problemų – didėjantys surenkamų žaliųjų atliekų (šakų) kiekiai, atsirandantys gyventojams genėjant medžius ir vaiskrūmius. Įmonės duomenimis, per 2017 m. pavasarį iš atliekų turėtojų surinkta apie 300 t šakų, o šių metų pavasarį – apie 600 t. Dėl šios priežasties įmonė „Kretingos komunalininkas“ buvo priversta prailginti žaliųjų atliekų išvežimo grafiką, tačiau net ir prailginus grafiką, sukaupto šakų kiekio nespėta surinkti. Nuogąstaujama, kad atsižvelgiant į padidėjusius surenkamų žaliųjų atliekų kiekius, gali atsitikti taip, kad šių atliekų tvarkymo sąnaudoms padengti sumokėtos vietinės rinkliavos sumos nepakaks.

„Stiklo pakuočių, popieriaus, plastiko, žaliųjų, taip pat stambiagabaričių, elektros ir elektroninės įrangos atliekų išvežimo grafikai iš privačių valdų iš anksto skelbiami vietinėje spaudoje, SĮ „Kretingos komunalininkas“ interneto svetainėje (www.kretkom.lt/atlieku-isvezimo-grafikai) ir savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt. Tačiau, jeigu gyventojas neturi galimybės atliekų surinkimo vietose palikti jų paskirtą surinkimo dieną, jis visada gali kreiptis į SĮ „Kretingos komunalininkas“ dėl papildomos išvežimo paslaugos suteikimo arba nemokamai ir bet kada jas savarankiškai išvežti į Kretingos rajone, Sodžiaus g. 86, esančią Ankštakių atliekų surinkimo aikštelę, – akcentavo R. Surblytė. – Žaliųjų atliekų jokiu būdu negalima mesti į buitinių, antrinių žaliavų konteinerius ar šalia jų, nes įmonė jų tiesiog neišveš.“.

Taikant kitų savivaldybių patirtį, pasitarime siūlyta koreguoti šiuo metu rajone galiojančias Atliekų tvarkymo taisykles, jose numatant, kad iki 2 m3 būtų ribojamas iš vienos individualios valdos pagal patvirtintą grafiką surenkamas žaliųjų atliekų kiekis. Tačiau tokiam pasiūlymui nebuvo pritarta. Administracijos direktoriaus V. Domarko teigimu, „Kretingos komunalininkas“ turės įsivertinti papildomus kaštus ir bus ieškoma jų kompensavimo galimybių.

Pasitarime išsakytas siūlymas stambių gabaritų atliekas iš periferinių Kretingos rajono vietų surinkti atliekų turėtojui iš anksto, t. y. likus ne mažiau nei 3 d. d. iki planuojamo atliekų vežimo pagal patvirtintą grafiką, užsiregistravus telefonu arba el. paštu. Tokiu atveju, iš anksto žinant atliekų buvimo vietą, būtų optimizuojami SĮ „Kretingos komunalininkas“ maršrutai, o įmonės patiriamos sąnaudos surenkant stambių gabaritų (didžiąsias) atliekas mažėtų. Šiuo metu „Kretingos komunalininko“ transportas ieškodamas kur ne kur paliktų atliekų turi apvažiuoti visą patvirtintą maršrutą, o surenkamų atliekų kiekiai lyginant su maršruto teritorija, nėra dideli. Tokiam siūlymui nepritarta, tačiau buvo rekomenduota stambių gabaritų atliekų surinkimo terminą SĮ „Kretingos komunalininkas“ derinti kartu su komunalinių atliekų surinkimo grafikais.

Buvo akcentuota, kad naudojimui nebetinkamas padangas gyventojai nemokamai ir neteršdami aplinkos gali atiduoti į jau minėtą Ankštakių aikštelę, palikti ten, kur jos buvo įsigytos, arba autoservise, kuriame buvo keistos. „Jeigu autoserviso, kuriame keičiamos padangos, ar prekyvietės, kur perkamos naujos padangos, atstovai atsisako priimti senas padangas ar už tai prašo atlygio, apie tai reikėtų pranešti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui“, – pabrėžė SĮ „Kretingos komunalininkas“ atstovai.

Iškelta problema ir dėl komunaliniame sraute generuojamų pakuočių atliekų, susidariusių komercinėje veikloje. Siekiant apibrėžti pakuočių atliekų tvarkymo specifiką bei numatyti kurių pakuočių tvarkymas neturi būti dengiamas vietinės rinkliavos mokėtojų lėšomis, bus kreipiamasi į Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą.

Pasitarime taip pat akcentuota sodininkų bendrijų atsakomybė rūpintis sodininkų bendrijose ir jų prieigose esančiomis atliekų aikštelėmis, kurios šiuo metu nelabai prižiūrimos, stiprinti šio, Atliekų tvarkymo taisyklėse numatyto, reikalavimo kontrolę.

Administracijos direktorius V. Domarkas įpareigojo seniūnus bendradarbiaujant su viešosios tvarkos specialistais dažniau organizuoti patikrinimus, siekiant nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidėjus ir juos įspėti apie laukiančią atsakomybę. Be to, buvo pritarta siūlymui ant atliekų surinkimo priemonių prevenciškai klijuoti įspėjamojo turinio lipdukus.

„Kretingos miesto ir rajono gyventojų individualių pakuočių atliekų konteinerių turinį sudaro 52 proc. netinkamai išrūšiuotų atliekų, kai Klaipėdos miesto gyventojų netinkamai išrūšiuotos atliekos vidutiniškai sudaro tik 20 proc. Apmaudžiausia, kad didinamos sąnaudos tiems gyventojams, kurie sąžiningai ir atsakingai rūšiuoja generuojamas atliekas“, – susitikime sakė SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovė, akcentavusi, kad rūšiuoti atliekas yra kiekvieno sąmoningo piliečio pareiga, nes tai, kokioje aplinkoje gyvename, turi rūpėti visiems. R. Surblytės teigimu, įmonė „Kretingos komunalininkas“ ateityje planuoja vykdyti neplaninius pakuočių atliekų rūšiavimo konteinerių patikrinimus jų turiniui nustatyti. „Mūsų darbuotojams užfiksavus, kad atliekos rūšiuojamos netinkamai, atliekų konteineriai nebus tuštinami ir apie tokius atvejus bus pranešta savivaldybės viešosios tvarkos specialistams, kurie už savivaldybės Tarybos patvirtintus Atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus taikys Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytas administracinio poveikio priemones – įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 140 eurų, pakartotinai prasižengus – 140–600 eurų“, – sakė ji.

Kadangi savivaldybės administracijoje dirbančios dvi viešosios tvarkos specialistės sulaukia vis daugiau gyventojų skundų, didėja surašomų protokolų skaičius, stiprinant šio skyriaus darbą (nedidinant bendro administracijos darbuotojų skaičiaus, perkėlimo būdu) nuo birželio 29 dienos dirbti pradėjo dar viena viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje vykdysianti specialistė. Be to, savivaldybei pagal bendradarbiavimo sutartį talkina ir Kretingos šaulių 305 kuopos vadas Gintautas Pogoželskas ir savanoriai, kurie padeda išaiškinti viešosios tvarkos pažeidimus bei vykdyti prevencinę veiklą.

Dėl viešosios tvarkos savivaldybės teritorijoje pažeidimo atvejų gyventojai gali kreiptis ir pateikti informaciją šiais kontaktais: J. K. Chodkevičiaus g. 10-408 kab., Kretinga, tel. (8 445) 55163, 8 648 63962, 8 686 06240, el. p. viesojitvarka [at] kretinga [dot] lt.

 

 

 

Informacinių technologijų skyrius