Parengti gamybinės paskirties pastato rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATO (U/N 5696-5004-9024 ), VERSLININKŲ G.6, VYDMANTŲ K., VYDMANTŲ SEN., KRETINGOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.

1. Statinių statybvietės adresas: Verslininkų g. 6, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): Gamybinės paskirties pastatas (u/n 5696-5004-9024 ).

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:  Uždarosios akcinės bendrovės „IREMAS“ filialas Projektų centras, projekto vadovė Justina Jankauskienė, jjankauskiene [at] projektucentras [dot] lt , +370 682 56034.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Audronė Sviklytė, asviklyte [at] projektucentras [dot] lt

5. Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):  UAB „Jovaigė“, Verslininkų g. 6, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., info [at] jovaige [dot] lt, +370 445 43043.

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:  Vytauto pr. 29, Kaunas, +370 682 56034, darbo dienomis 7:30 – 16:45 val. (Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos)

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai gali būti teikiami raštu: Uždarosios akcinės bendrovės „IREMAS“ filialas Projektų centras, Vytauto pr. 29, LT-44352, Kaunas.

Pasiūlymai gali būti teikiami elektroniniu paštu: jjankauskiene [at] projektucentras [dot] lt

Pasiūlymai gali būti teikiami iki 2018 m. liepos mėn. 12d.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):  Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, Kretinga, Savivaldybės posėdžių salėje pirmame aukšte, 2018 m. liepos mėn. 16 d. 17:00 val.

 

 Projektiniai pasiūlymai