Pradedamas Kretingos rajono Prūdupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimas

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Kelveda“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-17-32p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Kelveda“ įmonės 2018-06-05 d. prašymas Nr. 18-16.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2018-06-27 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2018-06-27.

Sprendimas dėl Prūdupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2018-06-29.