Skelbiamas konkursas į Vydmantų seniūnijos specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas

Organizuojama atranka Kretingos rajono savivaldybės Vydmantų seniūnijos specialisto (A lygis, 6 kategorija) pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti.

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; būti gerai susipažinusiam ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinius teisės pažeidimus, notarinius veiksmus, dokumentų rengimą ir įforminimą, savivaldybės Tarybos sprendimus, savivaldybės Tarybos veiklos reglamentą, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos nuostatus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles; mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, atranką organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas.

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 18 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., Savanorių g. 29A, Kretingoje, arba tel. (8 445) 51 019, 72 143.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 5 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo. Asmenys, norintys teikti prašymus leisti dalyvauti konkurse, turi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testą.