Skelbiamas konkursas į vyriausiojo specialisto pareigas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kategorija).

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą arba technologijų mokslų srities kraštotvarkos krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo srityje; mokėti naudotis Nekilnojamojo turto registro, Teritorijų planavimo dokumentų registro ir kitų prieinamų valstybės registrų duomenimis; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, žemėtvarką, kraštotvarką, geodeziją, kartografiją, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: AutoCad, MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 27 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., Savanorių g. 29 A, Kretingoje arba tel. (8 445) 51 031, 51 019.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.