Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0002:549) Padvarių k., Kretingos m., detaliojo plano koregavimas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0002:549) Padvarių k., Kretingos m., Kretingos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A1-426, koregavimas.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Vitalius Butkus, gyv. Švyturio g. 2, Padvarių k., Kretingos r. sav.

Planavimo pagrindas: Vitalio Butkaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A1-490 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo, padalinti žemės sklypą Nr. 2 (kadastro Nr. 5654/0002:959), esantį Sodų g. 54A, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., suformuojant du atskirus žemės sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. birželio 8 d. iki 2018 m. birželio 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. birželio 21 d.

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A1- 490 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“